viernes, 23 de septiembre de 2011

Diagnosi precoç de l'Alzheimer al Consorci SanitariSANT PERE DE RIBES | Redacció | 21/09/2011

Durant el 2010 es van atendre 226 nous pacients a la unitat i es van realitzar més de 700 visites de seguiment i control de la malaltia

La Unitat de Malaltia d’Alzheimer i altres transtorns cognitius del Garraf celebra el seu primer any de funcionament amb una valoració molt positiva. Durant el 2010 es van atendre 226 nous pacients a la unitat i es van realitzar més de 700 visites de seguiment i control de la malaltia.


El principal avantatge que presenta la creació de la Unitat és que està formada per un equip multidisciplinari d’especialistes de diferents disciplines que permeten fer una valoració global del pacient, tant dels aspectes mèdics com socials, per realitzar un diagnòstic més acurat i oferir un tractament adequat al pacient i a la seva família, que en alguns casos implica la derivació a altres recursos sociosanitaris.

La Unitat de Malaltia d’Alzheimer i altres trastorns cognitius del Garraf (UMAG) centralitza, des del de març del 2010, l’atenció a les persones amb demència al territori amb l’objectiu principal agilitzar el diagnòstic precoç de la malaltia en les seves primeres fases i unificar els criteris d’atenció. L’equip de la UMAG, format per metges especialistes en geriatria i neurologia, professionals de treball social, infermeria, neuropsicologia i fisioteràpia, treballa de manera conjunta en la valoració, el diagnòstic i el tractament de persones que pateixen algun tipus de demència.

La idea de crear equips especialitzats en el diagnòstic de les demències sorgeix del Pla Director Sociosanitari del Departament de Salut, en el que es recull la necessitat de donar resposta a un problema creixent com són les demències. Aquestes unitats diagnostiquen, però amb la novetat que és el metge de família qui desenvolupa un paper més actiu en el seguiment i control del malalt. D’aquesta manera, s’evita que aquestes persones hagin d’esperar-se per visitar l’especialista, ja que la tasca de seguiment la fa l’equip d’atenció primària, que compta amb el suport de la UMAG, si cal tornar a valorar o canviar el tractament a mesura que evoluciona la malaltia.

Des de la Unitat d’Investigació del Consorci Sanitari del Garraf s’estan treballant diversos projectes d’investigació orientats a millorar la qualitat de vida de persones amb demència. SENTITS és un projecte d’innovació basats en la intervenció no farmacològica en persones que pateixen Alzheimer o altres demències a través de l’estimulació multisensorial. Pacients seleccionats de la Unitat de Psicogeriatria ubicada a l’Hospital Sant Antoni Abat participen en el projecte, realitzant treball psicoterapèutic a la Sala, en un entorn estimulant de llum, sons i olors.

Xifres a Catalunya

La demència és una malaltia degenerativa que es caracteritza per un deteriorament neurològic progressiu que va associat a alteracions graduals de les activitats funcionals i socials de la vida diària i que en molts casos s’acompanya d'alteracions conductuals. Aquesta malaltia genera grans necessitats a nivell sanitari i social. A Catalunya, les xifres posen de manifest la necessitat d’instaurar mesures per al tractament de demències com ara l’Alzheimer, que és la demència més freqüent .

Només a Catalunya hi ha 100.000 persones diagnosticades de demència i aquesta afecta entre el 5-10% de persones majors de 65 anys. Sovint, la demència és causa dependència (60% dels casos) i els cuidadors suporten el 70% del pes econòmic. Aquesta malaltia, associada generalment a l’edat avançada, experimentarà un creixement en el futur a causa de l’envelliment de la població. És per aquest motiu que des de les institucions sanitàries s’estan implantant noves maneres d’atendre aquestes persones, amb la fi que gaudeixin de la màxima qualitat de vida en el transcurs de la malaltia.

Foto: 
VD. Diagnosi precoç de l'Alzheimer

No hay comentarios: