sábado, 15 de julio de 2017

L'actualitat de Canyelles - Butlletí 14 de juny de 2017 - Festa Major de Santa Magdalena

www.canyelles.cat


Convit a la Festa Major de Santa Magdalena 2017

Cartell de festa major 2017Benvolguts Canyellencs i Canyellenques,
No fa tants dies escoltava una cançó a l'inici 
de l'estiu que amb la seva lletra deia; "No 
hi ha res més gran del poble que la seva 
Festa Major, ens vestim de gal·la i també 
d'emoció". La seva lletra era una clara 
exposició del que sento quan arriba 
Santa Magdalena al poble.
La trobada amb les entitats i gent realment
 compromesa són els que fan possible 
aquesta gran celebració. Al carrer i a les 
places de la nostra vila ens retrobem veïns
 i amics, petits i grans, gaudint de la feina 
ven feta, treballant amb la il·lusió més gran
, ja des de dies enrere amb els preparatius i
 l'organització.
Utilitzem els espais públics que en aquests 
últims cinc anys, dia a dia anem millorant. 
Tenim el repte de mantenir-los i 
enriquir-los, amb la voluntat d'adaptar-los a 
les necessitats dels ciutadans.
Com una bona Festa Major; gaudim la feina.
 Celebrem l'oportunitat que se'ns dóna de
 portar endavant projectes. Compartim
 també converses. Gaudim de moments 
solidaris i enyorem als que ens falten.
Com el nostre Castell de foc, som un poble 
que espetega ple de força, llums i colors.
Visca la Festa Major de Canyelles !!!!!!!!!!!
Rosa Huguet i Sugranyes
La vostra AlcaldessaCalendari de Festes dels Barris 2017


Festa Major de les Palmeres: Dies 28, 29 i 30 de juliol
Festa Major de Califòrnia: Dies 4 i 5 d'agost
Festa Major de Vora Sitges: Dies 11 i 12 d'agost
Festa Major de Can Roca: Dies 18 i 19 d'agost
Festa Major de Daltmar: Dia 26 d'agost


Benvinguts a la Comissió Natura


L'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament va iniciar, l'any 2015, les primeres reunions
 participatives amb entitats i ciutadania per tal de començar a fer valdre, protegir
 i millorar l'entorn en què vivim. Així va néixer la Comissió de Natura, una 
iniciativa permanentment oberta a la participació de qualsevol persona veïna de
 Canyelles que s'hi vulgui involucrar. Per això, des del Canyelles AVUI volem fer 
una crida a les persones preocupades pel Medi Ambient perquè s'hi sumin. 
Per tal de participar en aquesta iniciativa, qui estigui interessat o interessada 
pot dirigir-se al correu mediambient@canyelles.cat o bé directament
 a l'Ajuntament de Canyelles
Prohibit fer foc al bosc


Des del passat 15 de març, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, i 
Alimentació va prohibir taxativament d'encendre foc, sigui pel motiu que sigui, 
ni en terreny forestal, estigui ple o no d'arbrat, ni en un radi de 500 m a la rodona. 
Aquesta prohibició, establerta pel Decret 64/1995, en el cas del municipi de 
Canyelles, afecta la totalitat del seu territori.
Especialment, està prohibit cremar restes de poda i d'aprofitaments forestals, 

agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals, sense una autorització
 expressa del Departament d'Agricultura. Tampoc no es poden fer focs d'esbarjo 
ni d'altres relacionats amb l'apicultura. Dins de les àrees recreatives i d'acampada 
autoritzades així com en les parcel·les edificables de les urbanitzacions, l'únic foc
 permès és l'ús de barbacoes d'obra, sempre que tingui instal·lat un sistema mata
 guspires.
També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals

 i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l'inici d'un foc; 
llançar coets, focs d'artifici o d'altres artefactes que continguin foc, i utilitzar 
bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys
 forestals.
En principi i segons siguin les condicions climatològiques, la prohibició durarà fins al 

15 d'octubre


Imatge d'una actuació dels bombers
Cada any, l'Ajuntament recorda 
als propietaris de parcel·les no 
construïdes la necessitat de 
mantenir-les en condicions òptimes
 de vegetació perquè no esdevinguin
 un polvorí o siguin espais propiciadors 
de propagació d'un hipotètic foc o 
incendi. Si no es realitzen aquestes 
neteges, l'Ajuntament pot actuar 
d'ofici si considera que hi ha una 
situació de perillositat. 
No obstant això, aquesta intervenció,
 en tractar-se de propietats privades,
 en moltes ocasions pot comportar endegar procediments legals que poden fer 
retardar fins a 2 anys l'execució de la intervenció a la parcel·la. Per aquesta raó és
 fonamental la conscienciació i implicació de les persones propietàries. Seguint el PPI, 
periòdicament es neteja la xarxa viària bàsica del municipi, i a més es mantenen les
 franges de protecció d'incendis construïdes que tenen els nuclis habitats del 
municipi. Cal destacar que, tot i ser obligació dels propietaris de cada nucli, totes 
les franges existents i la seva conservació les ha finançat l'Ajuntament, fent un
 importantíssim esforç econòmic per mantenir la seguretat de tothom.

És oportú fer esment que tots els nuclis habitats que han finalitzat el seu procés 

urbanitzador tenen la corresponent xarxa d'hidrants d'incendi que serveix per a
 la recàrrega in situ d'aigua dels vehicles d'extinció. Paral·lelament a l'aplicació 
del PPI, s'ha redactat i homologat el Pla d'Actuació Municipal per a incendis forestals
 que és una eina organitzativa i procedimental que permet fer front a una situació
 d'emergència per incendi forestal. I en el mateix sentit, una eina municipal 
important per a la prevenció d'incendis forestals, que mereix menció especial, és
 l'Ordenança municipal de prestació del servei de neteja de parcel·les que es pot 
consultar a la web de l'ajuntament.
Finalment, i en aquest esforç per a minimitzar el risc d'incendis, cal tenir en compte 

que un possible focus de foc poden ser les deixalles abandonades al bosc o 
simplement fora dels contenidors corresponent. Des de l'Ajuntament de Canyelles 
fem una crida al civisme i a la responsabilitat de tots per mantenir el nostre municipi 
en òptimes condicions per viure'l i gaudir-lo.
A Canyelles, la lluita contra el foc comença a l'hiverninformació rebuda per email
No hay comentarios: