martes, 20 de marzo de 2012

Òmnium es manté alerta a la sentència del TSJC per garantir la immersió

Òmnium Cultural Garraf demanem al Govern de la Generalitat que no faci cap pas enrera després de la sentència del TSJC. 

ÒMNIUM CULTURAL GARRAF | 18/03/2012 
A més, fem una crida a la comunitat educativa, i a tota la societat que està al seu voltant, a mantenir en allò que calgui el llegat pedagògic de qualitat, d’identificació amb el país i de convivència que hem construït al voltant de cada un dels nostres centres educatius 


El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, atorgant-se unes funcions que no té, ha deliberat sobre la legalitat del model lingüístic de l’escola catalana i ha emès una sentència que dóna la raó als demandants però valida el caràcter general del català com a llengua d’aprenentatge a l’escola catalana.

Des d’Òmnium Garraf afirmem solemnement que és irrenunciable el fet d’una escola no segregadora per motius de llengua i que com diuen tantes pancartes penjades a les escoles: Per un país de tots, l’escola en català. La comarca del Garraf té una realitat sociològica diversa que evidencia el perfecte funcionament de l’actual sistema d’immersió lingüística. El funcionament actual del sistema, ens dóna arguments més que suficients per afirmar que aquest és el sistema educatiu que volem per la nostra societat i pels nostres fills.
Per aquest motiu, reclamem responsabilitat i intel·ligència a les autoritats educatives de Catalunya, a la consellera Rigau, i al Govern de la Generalitat que no faci cap pas enrere en aquest terreny. A més, cridem la comunitat educativa, i tota la societat que està al seu voltant, a mantenir i a millorar en allò que calgui el llegat pedagògic de qualitat, d’identificació amb el país i de convivència que hem construït al voltant de cada un dels nostres centres educatius.
La sentència no és tranquil·litzadora, ja que obre un camí senyalitzat a noves demandes d’excepció i a la desestabilització, dificulta el treball dels docents i l’organització dels centres afectats. És paradoxal la influència de tres famílies a posar en escac la nostra escola, quan al País Valencià desenes de milers de demandes d’escolarització en català no són ateses i derivades per força a l’escolarització en castellà. Darrere de tot aquest atac, via judicial, contra la nostra llengua, no hi ha una preocupació per l’educació dels fills senzillament hi ha una posició ideològica i unes forces adverses a la normalització lingüística disposades a trencar la convivència i la cohesió social per tal de fer descavalcar el català d’un dels pocs àmbits on compta amb un espai favorable.
L’escola catalana i el seu model lingüístic, sovint amb alumnat de procedència multilingüe, és un model d’èxit que té com a objectiu l’adquisició de les màximes capacitats lingüístiques en les dues llengües oficials (tres, comptant l’aranès en el seu domini propi).
És un instrument que treballa per la igualtat d’oportunitats i per facilitar l’accés universal al món simbòlic i cultural català que, d’altra manera, només seria patrimoni d’una part de la població. Els programes d’immersió i l’ús vehicular del català com a llengua pròpia de l’ensenyament s’han demostrat, amb l’experiència de trenta anys d’escola catalana democràtica, com la millor garantia d’èxit en aquests objectius, marcats per un consens social que es manté sòlid. I això és irrenunciable com a societat.
Junta Gestora Òmnium Garraf
 http://www.vilanovadigital.com/espais/blocs/viewdoc.asp?iddoc=35130


No hay comentarios: