miércoles, 23 de noviembre de 2016

La contractació il·legal del govern de Sant Pere de Ribes al detall

Logotip d'Eix DiariFEM POBLE 22-11-2016

Tots els ciutadans tenen dret a l’accés a la feina pública d’acord amb els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat. Mitjançant publicitat de les convocatòries i de les seves bases, transparència, imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció amb independència i discrecionalitat tècnica, aquest dret constitucional va ser el que va trepitjar el passat 12 d’agost el govern d’Abigail Garrido. Sota la signatura de l’alcalde accidental, Josep Moya, va efectuar una contractació a dit il·legal amb prevaricació. Les autoritats jurídiques de l’Ajuntament (secretaria i intervenció) els van avisar que anaven a fer una il·legalitat i encara així ho van fer, per tant van cometre prevaricació.
Tot seguit que vàrem destapar l’assumpte el govern va publicar al web una nota de premsa en què es defensaven dient que “hi havia diversitat d’opinions sobre la legalitat i que era una contractació de màxima urgència. Això és rotundament fals. Les dues autoritats jurídiques de l’Ajuntament coincidien, la contractació era il·legal i no es podia indicar com “urgència”.
L’informe misteriós. El govern es vol justificar en un informe de RRHH (no serviria igualment perquè les autoritats jurídiques són intervenció i secretaria). La primera vegada que vam demanar aquest informe va ser el passat 27 de setembre i encara no sabem res…
A més a la nota de premsa que van publicar diu: “prevalent finalment l’informe de Recursos Humans que s’atenia al caràcter de màxima urgència que recull i estableix el Text Refós de l’Estatut de l’Empleat Públic i que permet nomenar personal temporal per proveir llocs de treball en aquests casos donant-se posteriorment compte al Ple (com també es va fer).” Ens agradaria saber exactament a quin capítol i article exacte del TREBEP recull el caràcter de “màxima urgència” (ho preguntarem al ple), perquè bàsicament: no és cert.
A les infografies desmuntem com aquests arguments són rotundament falsos. Es pot considerar urgència una contractació que fas cada any, el procés de selecció del qual ho pots fer entre 7-15 dies i en tens pràcticament mes i mig per fer-ho?
Efectivament al tractar-se d’una contractació laboral temporal el procés no calia de convocatòria al DOGC ni al BOP i per tant hi havia temps de sobra per realitzar un concurs públic.
Des de Fem Poble ja hem posat en coneixement aquesta irregularitat al Síndic de Greuges i ja hem registrat les preguntes perquè al ple de demà dimarts 22 de novembre, el govern no s’amagui, respongui i assumeixi responsabilitats.
Per últim, a la seva nota de premsa el govern ens acusa de “instrumentalització política d’aquesta situació poc habitual però que en alguna altra ocasió, també justificada excepcionalment” (hem consultat als serveis jurídics i la darrera vegada que va succeir això al nostre Ajuntament va ser el 2005) i de contribuir a “malmetre la imatge de la Corporació municipal”. Recordem que el PSC de Sant Pere de Ribes és un partit que a la darrera campanya electoral va distribuir més de 500 còpies de paperetes on acusava el govern municipal d’aleshores de fer contractacions a dit sense cap prova ni documentació legal. Fem Poble no només treballem per a la construcció d’una alternativa política de futur i un model de municipi per a Sant Pere de Ribes, també per fiscalitzar l’acció de govern per això denunciem tota pràctica que trobem irregular amb documentació i assessorament previ i demanem a l’equip de govern que accepti democràticament les crítiques i deixi fer servir el bloqueig i despreci del debat polític com a estratègia política als plens.
61

Com es pot contractar a l'administració pública? Com es pot contractar a l'administració pública?Com es pot contractar a l'administració pública?

http://www.eixdiari.cat/opinio/doc/67054/la-contractacio-illegal-del-govern-de-sant-pere-de-ribes-al-detall.html

No hay comentarios: