viernes, 27 de noviembre de 2009

Sant Pere de Ribes - L’Hospital Residència Sant Camil, entre els 10 millors hospitals de Catalunya en l’atenció a l’ictus


A l'any es detecten 15.000 casos d'ictus a Catalunya, més conegut com embòlia cerebral


VD - 24/11/2009 19:58:35

L’Equip d’Ictus de l’Hospital Residència Sant Camil ha estat situat entre els millors hospitals de Catalunya en el Segon Audit Clínic de l’Ictus 2008
VD | Hospital Sant Camil

Dels 48 hospitals que hi han participat, i en base a tretze indicadors de procés en l’atenció de malalts ingressats per aquesta patologia, l’hospital ha obtingut uns resultats excel·lents: ha estat entre els 10 primers en 8 indicadors i en 4 d’aquests, entre els 3 primers.

En el procés d’atenció a l’ictus hi participen diversos serveis de l’hospital que actuen de manera conjunta, com ara el Servei d’Urgències, el Servei de Diagnòstic per la Imatge i l’Equip d’Ictus, format per auxiliars i diplomats en Infermeria, un equip de fisioterapeutes, l’equip de la Unitat Funcional Interdisciplinària Socio-sanitària i els metges del Servei de Neurologia.

L’ictus o malaltia vascular cerebral constitueix un dels principals problemes de salut pública al nostre país. A Espanya, l’ictus és la segona causa de mort directa i la primera en el cas de les dones. A més a més, el 44% dels afectats pateix alguna discapacitat funcional després d’haver patit un ictus. Només a Catalunya, més de 15.000 persones pateixen cada any un ictus i és causa directa o indirecta de la mort d’unes 5.000 persones en el mateix període.

Tot i que més de tres quartes parts dels casos que es produeixen afecten a pacients majors de 64 anys, els càlculs apunten a un augment considerable de pacients que presenten aquesta malaltia degut a les previsions demogràfiques al nostre país, que serà un dels més envellits del món l’any 2050.

Davant aquesta problemàtica, el Departament de Salut de la Generalitat va decidir posar en marxa l’any 2005 la Guia de Pràctica Clínica de l’Ictus (GPD) i la Guia per a Pacients i Cuidadors, i va establir la realització d’audits periòdics cada dos anys per avaluar el compliment de les recomanacions de la GPD.

Aquest segon audit analitza la situació de l’atenció hospitalària al malalt amb ictus agut des de dues vessants: la clínica, a través de l’anàlisi del compliment de diversos indicadors en prop de 1.800 històries clíniques, i l’estructural, a partir de l’enquesta de recursos humans i tècnics disponibles a cada centre hospitalari.

L’anàlisi dels resultats permet veure una millora en l’atenció a la malaltia al cap de dos anys, després de l’aplicació del Pla Director de la Malaltia Vascular Cerebral (PDMVC), la qual cosa suposa un benefici evident per a tots els pacients. De fet, gràcies a les mesures implementades progressivament com aquesta s’ha aconseguit reduir a la meitat la mortalitat per ictus en els darrers 15 anys.

L’Hospital Residència Sant Camil va elaborar el seu propi anàlisi d’assistència en malalts amb ictus, que ja posava de manifest una millora en la qualitat de l’atenció en casos d’ictus a la comarca, amb una reducció dels reingressos i una disminució de la mortalitat del 15,50% a l’11,90% en els darrers tres anys.

No hay comentarios: